Beleggingstips gezocht?  2020 wordt een jaar van kansen en uitdagingen voor beleggers. Yoram Lustig, hoofd multi-asset solutions bij de Amerikaanse vermogensbeheerder T. Rowe Price, heeft de ontwikkelingen waar we volgend jaar mee te maken krijgen op een rij gezet.

We bevinden ons volgens Lustig in een langdurige expansiefase van de economische cyclus. Er zijn volgens hem nog geen tekenen dat een recessie op de loer ligt. De huidige cyclus kan nog wel 12 tot 24 maanden doorgaan. Als belegger kun u daarom het beste blijven zitten waar u zit.

T. Row Price raadt beleggers aan te zorgen voor voldoende spreiding in de portefeuille en blootstelling aan defensieve investeringen. We weten immers niet wanneer de recessie toeslaat. Daarnaast is het goed om voor groei en inkomen te kiezen.


Monetair beleid – wereldwijd synchrone stimulans

De Amerikaanse centrale bank – de Federal Reserve – is niet eerder aan een renteverlaging begonnen met de rente op tienjarig schuldpapier op een niveau zo laag als nu. En de Fed is niet enige centrale bank die inzet op een ruimer beleid. Zo verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) niet alleen de depositorente van -0,40% naar -0,50%, maar heeft die ook zijn opkoopprogramma opnieuw opgestart.

T. Rowe Price raadt beleggers aan zich te concentreren op valuta, vastrentende waarden van hoge kwaliteit en risicovolle beleggingen. Een wereldwijde monetaire stimulans zal immers op alle drie een impact hebben.

Deze strategie is niet geheel zonder risico: de markten verwachten nu wel dat de centrale banken actie ondernemen. Mochten de beleidsmakers niet leveren, dan kan dat tot een fikse verkoopgolf leiden.

Drie beleggingstips:

  • Munteenheden van opkomende markten
  • Amerikaanse en Britse staatsobligaties
  • Obligaties met een hoge opbrengst of schuldpapier van opkomende markten

 

Meer over Beleggingstips

De rente op onze spaarrekening grenst aan het nulpunt. Door de inflatie neemt de werkelijke koopkracht alleen maar af, waardoor ook meer conservatieve spaarders een beleggingsfonds overwegen. Maar wie zich voor het eerst op de beleggingsmarkt begeeft, zet daarmee een stap in de onbekende. Hoog tijd dus voor duiding en enkele praktische tips!

Een beleggingsfonds spreidt uw beleggingen over een brede portefeuille. Beleggers brengen geld samen in een fonds, waarbij de fondsbeheerder het kapitaal verdeelt over verschillende beleggingsproducten, zoals aandelen en obligaties. Er bestaan ook aandelenfondsen die uitsluitend uit aandelen zijn samengesteld. Door te beleggen in een fonds, beperkt u zich niet tot aandelen of obligaties van één bedrijf, maar verspreidt u uw centen – via het fonds – over investeringen in verschillende bedrijven en overheden.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Aandelen kopen en verkopen vraagt tijd en kennis. De waarde van een aandeel hangt voor een stuk samen met de prestaties van een bedrijf, maar ook met onder meer de economie van het land en de vooruitzichten binnen de sector. Wie zich op de aandelenmarkt begeeft, beschikt dus bij voorkeur over de nodige expertise en tijd om de resultaten op te volgen. Aangezien de fondsenbeheerder van een beleggingsfonds de prestaties die taken voor u op zich neemt, hoeft u dus niet noodzakelijk zelf als expert op te treden.

Wie in een specifiek bedrijf belegt, stelt zich bloot aan de fluctuaties binnen die onderneming. Een beleggingsfonds spreidt het risico daarentegen over verschillende beleggingsproducten.

Beleggingsfondsen bieden een potentieel rendement dat de bodemrentes op onze spaarboekjes overstijgt. Daar tegenover staat dat u geen kapitaalgarantie geniet en mooie resultaten uit het verleden geen garantie bieden op toekomstig succes.

Aan een beleggingsfonds zijn kosten verbonden in de vorm van een jaarlijks kostenpercentage, naast instap- en uitstapkosten.

Praktische tips

Beleggingstips 1. Bepaal uw risicoprofiel

De fondsbeheerder stemt het beleggingsfonds af op het risicoprofiel van de belegger. Elk fonds gaat gepaard met een risicoschaal van 1 tot 7. Hoe hoger die beoordeling, hoe meer u vatbaar bent voor koersschommelingen. Wie behoudsgezind is, kies best voor een beleggingsfonds met een laag cijfer.

Beleggingstips 2. Hanteer een langere beleggingshorizon

Een beleggingsfonds legt nooit een mooi egaal parcours af. De koers toont altijd verschillende pieken en dalen. De kunst bestaat erin om bij mindere prestaties niet meteen naar de uitgang te snellen en net te wachten tot de koers zich herstelt.

Beleggingstips 3. Diversifieer

Leg niet al uw eieren in één mand en beleg via verschillende fondsen in verschillende geografische zones, producten en bedrijven. Daar schuilt net één van de grote voordelen van een beleggingsfonds. De beoordelingen door Morningstar kunnen een hulpmiddel zijn bij de fondsenkeuze. Morningstar is één van de grootste onafhankelijke onderzoeksbureaus op het vlak fondsenanalyse. Spaargids.be biedt een overzicht van de historische prestaties van meer dan drieduizend fondsen met een vier- of vijfsterrenbeoordeling door Morningstar.

Tip: Vergelijk hier het aanbod aan beleggingsfondsen op de Belgische markt

Beleggingstips 4. Spreid in de tijd

Beleggen is nooit helemaal zonder risico. Iedereen ziet het liefst stijgende beurskoersen, maar een daling valt nooit uit te sluiten. Daarom loont het om uw beleggingen te spreiden in de tijd, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de beursprestaties van de dag. De werkwijze is heel eenvoudig. U bouwt regelmaat in, door – al dan niet via een beleggingsplan – op vaste tijdstippen een bepaald bedrag te beleggen. Als belegger kiest u zelf de hoogte van dat bedrag, de regelmaat van de stortingen en de periode waarin u dat wenst aan te houden.

Beleggingstips 5. Begin bescheiden

U kunt al met een heel beperkt bedrag instappen. Afhankelijk van het fonds lukt dat al vanaf enkele tientallen euro’s. Zie het dus niet te groots en ga eerst na of een beleggingsfonds wel uw ding is. Voelt u er zich toch niet comfortabel bij, dan stapt u er gewoon weer uit.

Beleggingstips 6. Ga niet ‘all-in’

Beleggingsfondsen beschouwt u best als een optie om uw spaarcentjes wat aan te dikken, maar beleg er enkel een bedrag mee waar u niet afhankelijk van bent voor de investeringen die u plant of uw dagelijks comfort.

Beleggingstips 7. Vraag advies

Doe een beroep op de expertise van uw financiële instelling en wees daarbij kritisch. Een bekwame beleggingsadviseur weet in grote mate in te schatten of een beleggingsfonds iets voor u kan zijn en bij welke producten u het meest gebaat bent.


 

Beleggen in vastgoed? – Een slimme investering

Beleggen in vastgoed is dan een goede optie. De aankoop van een tweede woning als belegging brengt veel zekerheid met zich mee en levert een relatief hoog rendement op. Een woning kopen voor verhuur biedt daarnaast een aantal aanzienlijke voordelen.

Ipt vastgoed

U kan op elk moment 60 tot 75% van uw spaarpotje opnemen als een voorschot. U kan dit enkel voor vastgoed gebruiken, maar dit mag u ruim interpreteren: het moet volle eigendom zijn. U kan het voorschot niet gebuiken als naakte eigenaar. Voorheen kon dit wel als vruchtgebruiker en de wet laat dit toe, maar het kabinet Financiën heeft aan Assuralia (de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen) laten weten dat een voorschot op een tweedepijlercontract niet mogelijk is als de verzekerde slechts vruchtgebruiker is